انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

دیبا شیشه بری
14 ساله از تهران
مبین نوری
6 ساله از چابهار
آرمان قهرمان
11 ساله از تهران
سوگل شراهی
13 ساله از تهران
شاهین وفایی سفزی
4 ساله از تهران
مهنا مهنی
6 ساله از کهنوج
فاطمه فاتحى ابرقويي
5 ساله از ابركوه
کمیل حسن زاده
10 ساله از خراسان
حسین بدرقاسمی
13 ساله از تهران
ملیکا اسدی
7 ساله از تهران
سپهر سلیمانی
13 ساله از تهران
فاطمه طاهریان
12 ساله از تهران
نیایش شهریاری
9 ساله از خوزستان
لیانا افراسیاب
6 ساله از تهران
آرین مددی
9 ساله از تهران
نجوا طاطار
14 ساله از گلستان
نازنین زهرا قنبری
11 ساله از تهران
مهدیا حضرت نژاد
11 ساله از چرام