انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

آنیتا مرادی
6 ساله از اشتهارد
نازنین حیدری
8 ساله از تفرش
محمدرضا سالاری
10 ساله از تربت حیدریه
حنانه حسنلو
13 ساله از زنجان
محمدطاها
12 ساله از زنجان
هستی شفیعی
9 ساله از اصفهان
نیایش نعیمی
5 ساله از نطنز
فاطمه علیقارداشی
6 ساله از سرکان