انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

ابوالفضل جعفرزاده
11 ساله از یزد
تهمینه شهرابی
14 ساله از تهران
مهیار
4 ساله از تهران
آیسا
5 ساله از ارومیه
رضا و پارسا کریمی
10 ساله از بندر ماهشهر
امیرعباس ولی زاده
11 ساله از تهران
ژوان قادری
10 ساله از مهاباد
ملیکا بخشنده
14 ساله از کاشان