انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

صبا رحیمی
8 ساله از قزوین
آنیتا پنهانی
8 ساله از شیراز
هلیا محمدزاده
12 ساله از تبریز
پارمیدا قاسمی دارستانی
3 ساله از تهران
آوا
5 ساله از تهران
آتنا علیخانی
13 ساله از نجف آباد
چنبری
7 ساله از نیشابور